Over Alzheimer Nederland

Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Alzheimer Nederland werkt, samen met duizenden vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten, aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met één doel voor ogen: vooruitgang! Op álle terreinen.

Dementie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar naar een half miljoen.

Samen kunnen we dementie stoppen!

Alzheimer Nederland zet zich elke dag in voor een toekomst zonder dementie. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning. Met de opbrengst van de Kookbox kunnen we de oplossing sneller dichterbij brengen.